เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ร่วมภาคภูมิใจกับ ม.มหาสารคาม ติดอันดับ TOP 9 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย และอันดับที่ 181 ของโลก จากการจัดอันดับ UI Green World University Ranking 2018 นับว่าเป็นการขยับอันดับดีขึ้นจากปี 2017 จากอันดับที่ 14 ของประเทศไทย และอันดับที่ 230 ของโลก เลยทีเดียว

การจัดอันดับ UI Green World University Ranking 2018 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้เป็นอันดับที่ 9 จาก 24 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 181 ของโลก (ติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก) จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 719 แห่งทั่วโลก

จากผลการสำรวจของ UI Green World University 2018 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนรวมที่ 5,675 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการของเสีย, การจัดการน้ำ, การจัดการระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องขอขอบคุณทุกภาคทุกส่วนได้มีส่วนการทำงานร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

ในปีนี้ อันดับที่ 1 สุดยอดมหาวิทยาสีเขียวโลก ได้แก่ Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 9,125 คะแนน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ข้อมูล : ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ที่มาข้อมูล : http://greenmetric.ui.ac.id

ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 157 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย สารสกั...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลก...  
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร...  
   มมส เข้าร่วมประชุมหารือ : บทบาทของม...  
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการ...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดแข...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]