เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ร่วมภาคภูมิใจกับ ม.มหาสารคาม ติดอันดับ TOP 9 ของมหาวิทยาลัยสีเขียวในประเทศไทย และอันดับที่ 181 ของโลก จากการจัดอันดับ UI Green World University Ranking 2018 นับว่าเป็นการขยับอันดับดีขึ้นจากปี 2017 จากอันดับที่ 14 ของประเทศไทย และอันดับที่ 230 ของโลก เลยทีเดียว

การจัดอันดับ UI Green World University Ranking 2018 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยได้เป็นอันดับที่ 9 จาก 24 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 181 ของโลก (ติดอันดับ 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก) จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 719 แห่งทั่วโลก

จากผลการสำรวจของ UI Green World University 2018 ซึ่งจัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนรวมที่ 5,675 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการของเสีย, การจัดการน้ำ, การจัดการระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องขอขอบคุณทุกภาคทุกส่วนได้มีส่วนการทำงานร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

ในปีนี้ อันดับที่ 1 สุดยอดมหาวิทยาสีเขียวโลก ได้แก่ Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้านที่ 9,125 คะแนน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ข้อมูล : ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ที่มาข้อมูล : http://greenmetric.ui.ac.id

ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 248 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]