เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตคณะสถาปัตย์ฯ มมส แสดงผลงานการออกแบบ “การพัฒนาเมืองขอนแก่น สู่ความความเมืองสีเขียวและอัจฉริยะ”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 มีการแสดงผลงานแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น โดยมีโจทย์การออกแบบในหัวข้อเรื่อง “Khon Kaen Green Future: สถาปัตยกรรมสีเขียวในเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่น 4 พื้นที่ได้แก่
1. ถนนศรีจันทร์ พื้นที่ย่านเศรษฐกิจดั้งเดิมของชาวขอนแก่น
2. พื้นที่สถานีขนส่งแห่งเดิม (บขส.เก่า) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
3. พื้นที่สถานีปรับอากาศแห่งเดิม (หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน) และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
4. พื้นที่สถานีรถไฟแห่งใหม่และบริเวณเกี่ยวเนื่อง

นิทรรศการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการดำเนินการสัมมนาเรื่อง Khon Kaen Green Future ซึ่งมีเนื้อหาในการคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจาก นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษากรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร จากบริษัท A49 ขอนแก่น คุณกิรณา จิรเศรษฐากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ประธานกรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองอีสาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ตามแนวคิด Green Future คือ กระบวนการทอและตัดเย็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโทนสีเปลือกไม้และคราม จากนิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Urban Design Studio 3 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 ซึ่งได้รับโจทย์การพัฒนาจากการลงพื้นที่ศึกษาจริง ณ เทศบาลนครขอนแก่น การศึกษาในรายวิชานี้ เน้นการพัฒนาเมืองที่ได้โจทย์การออกแบบพัฒนาจากบริบทปัญหาจริง ทั้งจากการสัมภาษณ์และลงพื้นที่จริง และการนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นโครงการการออกแบบจนถึงขั้นตอนนำเสนอแนวคิดต่อสาธารณะชน ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชนในจังหวัดเป็นอย่างดี ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสนใจในการนำแนวคิด ผลงานที่ได้จากนิสิต ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณ ห้างเซนทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น ในการสนับสนุนสถานที่ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ในการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม สถาปัตยกรรมและเมืองสีเขียว เทศบาลนครขอนแก่น และ TCDC ในการสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://arch.msu.ac.th/…/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8…/…

ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 330 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]