เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง 2 ข้างอาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงาน “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ตัวแทนผู้จัดงาน และผู้นำองค์กรนิสิต ร่วมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล กล่าวว่า สำหรับการจัด MSU Running 2019 เกิดขึ้นจากรวมกลุ่มกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ชื่นชอบและเห็นถึงประโยชน์ในการวิ่งและมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมคนสุขภาพดีที่เกิดจากการวิ่ง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและขยายไปยังประชาชนภายนอก จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่ง โดยกำหนดให้มีการแข่งขันเดิน-วิ่ง ในชื่อ “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนเป็นทุนการส่งเสริมด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมุ่งหวังให้จัดเป็นงานวิ่งประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะสมทบทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ 60 สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 35 และสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตพิการ ร้อยละ 5

ในปีนี้ใช้เสือดาวเป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจำรุ่น โดยธีมงานทั้งเสื้อวิ่ง เหรียญ โล่รางวัล และบรรยากาศของงานจะเป็น ธีมของเสือดาว และที่น่าสนใจเหรียญรางวัลที่ได้รับในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันและสามารถนำประกอบเป็นวงกลมคล้ายแผนผังของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญอย่างยิ่ง

แลน ปัน กัน MSU Running 2019 มีจุดสตาร์ท ที่ลานด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี จัดการแข่งขัน 3 ระยะ ประกอบด้วย
• ระยะที่ 1 FUN RUN ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร (ธีม= วิ่งเพลิน เดินชมมอ) มีเหรียญรางวัล ไม่มีเงินรางวัล
มีรางวัลแฟนซี 10 รางวัล
• ระยะที่ 2 MINI MARATHON ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร (ธีม= วิ่งกินลม ชมบ้านญ้อ)
โล่รางวัล Overall ชาย ลำดับ 1-3เงินรางวัล 2,000/1,000 /500 บาท
โล่รางวัล Overall หญิง ลำดับ 1-3
เงินรางวัล 2,000/1,000 /500 บาท
• ระยะที่ 3 SUPER HALF MARATHON ระยะทาง 25.87 กิโลเมตร (ธีม= วิ่งเก็บตะวัน ไหว้พระกันทรวิชัย)โล่รางวัล Overall ชาย ลำดับ 1-3
เงินรางวัล 3,000/2,000 /1,500 บาท
โล่รางวัล Overall หญิง ลำดับ 1-3
เงินรางวัล 3,000/2,000 /1,500 บาท

สำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดทำระบบรับสมัคร 2 ระบบ คือ
1. ระบบลงทะเบียน ออนไลน์ : รับสมัครออนไลน์ https://msurunning2019.msu.ac.th/ ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. (พร้อมชำระค่าสมัคร)
2. ระบบลงทะเบียนผ่านจุดบริการ 2 จุด คือ 
• จุดที่ 1 กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
• จุดที่ 2 รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

การรับเสื้อและเบอร์วิ่งในการแข่งขัน 
รับได้ในวันที่ 11-12 มกราคม 2562 เวลา 09:30 - 18:00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยนำหลักฐานการสมัครมาแสดงตน
เพื่อขอรับเสื้อและหมายเลขวิ่ง

ผู้สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook : MSU Running 2019

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 521 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]