เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เปิดศูนย์ “เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ“เฮ็ดให้ (อยู่ดี) UD” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้เชี่ยวชาญคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมอบรถเข็นให้กับน้องเวียร์ ผู้พิการที่ด้อยโอกาส จากนั้นได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ซึ่งอาคารตั้งอยู่ที่ศาลาหน้าหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ MSU – UDC เปิดขึ้นจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมสำหรับ “สังคมสูงวัย”

สำหรับศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมฯ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมท้องถิ่น เป็นที่รวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อเปิดเป็นธนาคารอุปกรณ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานหลักประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่บัดนี้ และคาดว่าภายในเดือนสิงหาคมปี 2562 จะเกิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อชุมชนครบทั้ง 5 แห่ง ในแต่ละภูมิภาค ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดได้ร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 214 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]