เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับ Prof.Dr.Kinzang P Tshering President,Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan ราชอาณาจักรภูฏาน

วันนี้ (23 พ.ย.61) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ Prof.Dr.Kinzang P Tshering President,Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan ราชอาณาจักรภูฏานและคณะ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การบูรณาการพหุพาคีและสร้างนวัตกรรมในการบริบาลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน” (The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแสวงหาความร่วมมือในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมนำไปสู่การบูรณาการศาสตร์ ศิลป์ต่างๆในการบริบาลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 130 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่...  
   สำนักศึกษาทั่วไปร่วมมือกับศูนย...  
   กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดอบ...  
   คณะเทคโนโลยี มมส จัดประชุมวิชา...  
   มมส ออกแถลงการณ์เรื่องการใช้สิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชาว มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกา...  
   มมส บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็...  
   มมส ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสม...  
   ม.มหาสารคาม รวมพลังนิสิตจิตอาสา ร่ว...  
   ม.มหาสารคาม MOU ร่วมกับ 13 สถาบันอุ...  
   สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการแลกเปลี่ย...  
   มมส ตั้งจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัย...  
   ศูนย์ประกันฯ มมส จัดโครงการแลกเปลี่...  
   มมส ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ/กิ...  
   มมส ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]