เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (22 พ.ย. 61) ณ ห้องห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กับ Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วย คณาจารย์ เป็นพยาน

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามความร่วมมือกับ Mr.Toshimasa Satou Principal of Akita Minami High School เพื่อพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะนำมาซึ่งโอกาสของนักเรียนทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนการเรียนปกติที่มีความสามารถทางภาษา โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนAkita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น และโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ GIFTED PROGRAMS และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อความสำเร็จด้านวิชาการและการแบ่งปันทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางวิชาการและวิธีการสอน เพื่อจัดเตรียมประสบการณ์ด้านวิชาการที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนAkita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 149 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]