เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมจิต แดนสีแก้ว ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามมติ ก.บ.ม. ให้มีผลได้ให้ทำสัญญาจ้างตามคำสั่งที่ 4434/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 568 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามก...  
   มมส ร่วมนำเสนอแผนงานของมหาวิทย...  
   นักวิ่ง มมส สะสมครบ 200 KM รับ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   องค์กรนิสิต มมส พบผู้บริหารมหาวิทยา...  
   นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ ...  
   ผู้นำนิสิต มมส เปิดครัวสนาม จัดทำข้...  
   มมส จองกฐิน ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา...  
   มมส ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลขามเรียง...  
   ชมรมรุ่นสัมพันธ์ มมส จัดงานก้าวสู่ป...  
   ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล (สมาชิก...  
   ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส จัดโครงการ...  
   ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดอบรมหลักส...  
   มมส สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า MSU ALUMNI...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]