เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครบครอบ 200 ปี”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond (นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์) จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครบรอบ 200 ปี” และ “เส้นทางนักการทูต” ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้น อุปทูต Peter Haymond ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (AMERICAN CORNER) ที่ โดยมีนิสิตร่วมต้อนรับ พร้อมนำเสนอการให้บริการของศูนย์ AMERICAN CORNER ตลอดจนสนทนาแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กับท่านอุปทูต และคณะ ในการเข้าชมศูนย์ฯ ที่บริเวณชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) พรั่งพร้อมไปด้วยฐานข้อมูลด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรข้อมูลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ธุรกิจอเมริกันศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การเมือง กฎหมาย และสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งทรัพยากรข้อมูลด้านอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม American Corner มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 230 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]