เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายชิเงกิ โคบายาชิ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามทูลเกล้าฯ ถวายแด่เจ้าชายอะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดเสด็จเยือนประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2561

จากนั้น รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าสำรวจพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อวางแผนการรับเสด็จและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว 
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 250 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]