เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบัน/ผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สื่อมวลชนเข้าร่วม กิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงจากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแนะนำสนามแข่งขัน ก่อนที่จะรับฟังการชี้แจงข้อบังคับระเบียบการแข่งขัน และทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้านสนามแข่งขัน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 23 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ /ในกำกับของรัฐจำนวน 7 สถาบัน มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 1 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 11 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 1 สถาบัน และวิทยาลัย จำนวน 3 สถาบัน มีการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และเซปักตะกร้อ โดยใช้สนามแข่งขัน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ทั้งนี้ ภายหลังจากผ่านเสร็จสิ้นการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 442 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]