เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส กับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Ranking สาขา Technical Sciences

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก RUR Ranking สาขา Technical Sciences ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในอันดับ 579 ของโลก และอันดับ 8 ของประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม (Overall Score) 21.09 คะแนน

จัดโดย สำนักจัดอันดับ Round University Ranking (RUR) ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ใช้ข้อมูลจาก Clarivate Analytics (formerly Thomson Reuters intellectual property & science business), USA ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมีการพิจารณาข้อมูลของมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 900 แห่ง จาก 80 ประเทศ

นอกเหนือจากการจัดอันดับในภาพรวมและตามประเภทตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) เดิมแล้ว “RUR Ranking ยังได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามกลุ่มสาขา อีกจำนวน 2 กลุ่ม (Subjects) คือ 1) Natural Sciences และ 2) Technical Sciences”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

แหล่งข้อมูล : http://roundranking.com/ 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/พรรณวท เดชชัย

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 264 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]