เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศิษย์เก่า มมส ร่วมทำงานกับชุมชน คว้ารางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ระดับยอดเยี่ยม

ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะทำงานร่วมกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 คว้ารางวัลระดับยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้องเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

คุณเจียระไน ทีสุกะ และคุณนิชิมา เหร็นเส็บ เป็นศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะทำงานร่วมกับแกนนำชุมชนเพชรบุรี รวมตัวกันในนาม ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ด้วยเห็นศักยภาพด้านคุณค่าประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองเพชรบุรี จึงเกิดความคิดร่วมกับชุมชนในการส่งประกวด ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ

โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ การจัดให้มีพี่เลี้ยงเรื่องการทำเอกสาร ตรวจเอกสาร และการเงิน คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้ง สถาปนิกชุมชนจากสถาบันอาศรมศิลป์ มาช่วยเรื่องการออกแบบปรับปรุงกายภาพ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถนนคลองกระแชง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นายวิศรุต ขวัญสง่า นาย ศุภกานต์ วงษ์แก้ว และนาย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ ขบวนการทำงานมาตั้งแต่ปี 2555 เริ่มจากจัดเวทีชี้แจงกับชุมชน เก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างชุมชนและทีมพี่เลี้ยง จากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เมื่อภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง จึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเพชร และเข้าร่วมนำเสนอประกวดชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 จนคว้ารางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ได้นำเงินรางวัลนี้เพื่อจัดเป็นงบประมาณมาขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนต่อไป

คุณเจียระไน ทีสุกะ กล่าวเสริมอีกว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ล้วนมาจากความตั้งใจจริงของชุมชนในการขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับชุมชนต้องให้เวลาและความเข้าใจ โดยอาศัยการเรียนรู้และเห็นชอบจากชุมชน จากนั้นอาศัยความเชี่ยวชาญในการออกแบบในหลายอย่างเช่น การทำแผนที่วัฒนธรรม การนำเสนอภาพความคิดจากการพูดคุยของคณะทำงานจนเกิดความเห็นชอบร่วมกัน จากนั้นจึงได้ทำการออกแบบจัดการลงไปในพื้นที่เมืองและสื่อต่างๆ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการบูรณาการในสาขาต่าง ๆเช่น สถาปัตยกรรม ผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และนฤมิตศิลป์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/phetchaburipost/videos/307113236545872/?fref=mentions

ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 148 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]