เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ครั้งที่ 50

เมื่อวันที่ 10-15 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัติโยธา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APAC-PH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ครั้งที่ 50 และนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ณ Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 52 มหาวิทยาลัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. Assist.Prof.Dr. Niruwan (Poster presentation)
Title : Factors related to the oral health care of patients with type II diabetes mellitus in Khao Sinarin Hospital, Khao Sinarin District, Surin Province, Thailand
2. Dr. Kemika Sombateyotha (Oral presentation)
Title : Application of Geographic Information System (GIS) for Positioning Location of Elderly Chronic Risk Diseases in Chiangyuen District, Mahasarakham Province
3. Patcharin Phuwilert (Poster presentation)
Title : Factors influencing for stress in stroke’s patients, Nakhon Phanom Province, Thailand”
4. Thanom Namwong (Oral presentation)
Title : Risk factors of Outbreak Investigation of Influenza A/H1N1 (2009) in a Training Unit Camp, Yasothon Province, Thailand

ทั้งนี้ นายถนอม นามวงศ์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายด้านสุขภาพ ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นความร่วมมือกับ ระหว่างหน่วยงาน Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APAC-PH) รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพระบบการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับนานาชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : วิพา ชุปวา
 
ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 218 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]