เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต สาขาสื่อนฤมิต มมส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมข้ามคืน (Lost Studio) นิสิต ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากโครงการประกวดหนังสั้น/สารคดีและรายการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ TOURISM SHORT FILM Competition "เที่ยวอีสานกลางมีเฮ"

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลภาพถ่าย, ภาพยนตร์สารคดีและรายการท่องเที่ยว, ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด รายการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวแบบ Digital และสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสมาชิกในทีมข้ามคืน (Lost Studio) ประกอบด้วย นายเขตโสภณ โนนคู่เขตโขง นางสาวชัญฌญา สนธิสัมพันธ์ นายนพวิชญ์ ทวิเลิศ นายศราวุธ แก้วโยธา นายธีระพล ทองลัย นางสาวพรพรรณ อัครกิจกุล และนายอติคุณ จตุพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพยนตร์สั้น ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานผ่านการคัดเลือกต่างๆ จะนำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสื่อดิจิตัล สื่อโซเชียล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานกลางในโอกาสต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
ข่าว : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 266 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]