เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในประเด็นการให้ทุนแก่นิสิตจากราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานทูตภูฏานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นิสิตจากประเทศภูฏานและนิสิตไทย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้นและได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และทางคณะสถานทูตภูฏานยังได้พูดคุยกับนิสิตจากประเทศภูฏานที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนที่แลกเปลี่ยนของที่ระลึก และเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 232 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]