เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดกิจกรรม Life and Career Inspiring Talk หัวข้อ “แรงบันดาลใจ กับขั้นต่อไปของชีวิต...เ”พอ”ร์เฟ็คท์”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้อง SBB 1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Life and Career Inspiring Talk โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารันต์ ปีมณี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

กิจกรรม Life and Career Inspiring Talk ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ กับขั้นต่อไปของชีวิต...เ”พอ”ร์เฟ็คท์” ได้รับเกียรติจาก คุณไพรัช เลิศกังวาลไกล ประธาน บริษัทกนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับ กิจกรรม Life and Career Inspiring Talk เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “งานครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ MBS Festival 2018” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันของนิสิต นักศึกษา ผ่านกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายแง่มุม ซึ่งวิทยากรใช้ประสบการณ์จากการทำธุรกิจมากว่า 50 ปี ผ่านอุปสรรคมาหลายรูปแบบ และได้ให้แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการเริ่มกิจการและลงมือทำจนประสบความสำเร็จและยั่งยืน โอกาสนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 334 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]