เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2561

วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) เวลา 18.00 น. องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ “ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้อง บวงศรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561” ขึ้น ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ จัดขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและคติความเชื่อของคนอีสาน ในการเรียกขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตใหม่ที่เข้ารับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผูกข้อมือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นการต้อนรับนิสิใหม่เข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 8,550 คน จากทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงหมอลำต้อนรับนิสิตใหม่ โดย ดร.ฉวีวรรณ พันธุ (ดำเนิน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี 2536 จากนั้นขบวนพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยริ้วขบวนนางฟ้อน นางรำ ริ้วขบวนอัญเชิญตราโรจนากร ริ้วขบวนเชิญธงมหาวิทยาลัย ธง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก ริ้วขบวนอัญเชิญเทียนประจำรุ่นเสือดาว12 ริ้วขบวนอัญเชิญพานบายศรีสู่ขวัญ ทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย เข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้นมีการแสดงชุด“ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ” โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และจุดเทียนชัยยอดบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล หมอพราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ โดย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ประจำปี 2549 จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผูกข้อต่อแขนรับขวัญนิสิตใหม่ เป็นการเสร็จพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ “ผูกข้อฮับน้อง ปัดป้อง บวงศรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ เป็นฮีตคองอีสาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพราะมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำนุบำรุงเสมอมา ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า พหูนัง ปัณฑิโต ชีเว ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ผู้มีปัญญาตามคำกล่าวข้างต้นนั้น หมายถึงนิสิตที่เข้ารับการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบ่มเพาะสติปัญญาของตนเองให้แจ้ง ซึ่งบ่มเพาะสติปัญญาและการทำสมองให้แหลมคมนั้น ก็เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองทั้งปวง วันนี้ถือเป็นวันที่เราได้สมัครสมานสามัคคี ร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่จะรับเอาขวัญของนิสิตใหม่ เข้าสู่บ้านหลังที่สอง การห่างภูมิลำเนาของตนเองมาเพื่อนำความรู้กลับคืนสู่สังคม ชุมชนของตนเองนั้น นิสิตต้องรู้จักเข้าหาอาจารย์ผู้สอน ผู้ชี้ทางสว่าง การหาเพื่อนใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญการเรียนในมหาวิทยาลัย ในวารดิถีอันเป็นมงคลนี้ ผมขออำนวยพรให้นิสิตที่เข้าร่วมพิธีทุกคน จงเป็นผู้มีปัญญา ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์ สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ตั้งใจเรียนเพื่อการสำเร็จการศึกษาอย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้า

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนิสิต และสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย
ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1494 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]