เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

เปิดประเพณีประชุมเชียร์ มมส ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12

วันนี้ (2 สิงหาคม 2561) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12 ” โดยมี นายวรวิทย์ เนียมหอม ประธานคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

สำหรับการจัดประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่มุ้งเน้นการถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ที่ส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง โดยมีการจัดกิจกรรมลักษณะสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ เสริมสร้างการพัฒนานิสิต ไม่มีกิจกรรมที่รุนแรงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ

ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความเป็นสถาบันผ่านบทเพลง สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและนิสิตใหม่ภายในรุ่น อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นอีสาน และเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพมหาวิทยาลัยได้ง่าย เป็นการปลูกจิตสำนึกให้รัก ศรัทธา ในสถาบัน เพื่อสืบสานตำนานเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้คงอยู่สืบไป

โดยกิจกรรมในวันนี้ รุ่นพี่ได้สอนรุ่นน้องร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอบรมระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน และอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน

ได้แบ่งโซนบริหารจัดการออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. โซน หนองภูเลยธานี (หนองคาย-หนองบัวลำภู-เลย-อุดรธานี)
2. โซน มุกสกลกาฬนคร (มุกดาหาร - สกลนคร - บึงกาฬ - นครพนม)
3. โซน ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด - ขอนแก่น - มหาสารคาม - กาฬสินธุ์)
4. โซน นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์)
5. โซน ศรีโสธรเจริญราชธานี (ศรีสะเกษ-ยโสธร-อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี)

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10,145 คน ประกอบด้วย นิสิตใหม่จำนวน 9,000 คน บุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิต จำนวน 31คน สมาชิกสภานิสิต 40 คน คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต จำนวน 20 คน คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตทั้ง 20 คณะ จำนวน 60 คน คณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นสัมพันธ์ จำนวน 10 คน และคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 872 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1220 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]