เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ผลการจัดอันดับ มมส ค่อยๆ ขยับขึ้น University Ranking 2018 : การจัดอันดับเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ University Ranking 2018 ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม ผลปรากฏว่า ในรอบนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับ 16 ของประเทศ และอันดับ 1,649 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ดีขึ้นตามลำดับต่อไป

การจัดอันดับเว็บไซต์ UniRank : University Ranking ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์ นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลก (หรือเรียกว่า การวิเคราะห์ข้อมูล Web Popularity โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบทความทางวิชาการทั้งนั้น) เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

UniRank : University Ranking 2018 หรือเรียกว่า “การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก” มีสถาบันการศึกษาถูกจัดอันดับ 13,600 แห่ง ซึ่งรอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2561 แชมป์อันดับ 1 ของโลก ยังคงเป็น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นจำนวน 124 แห่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ขอขอบคุณข้อมูล : uniRank University Ranking 2018
ลิงค์อ้างอิง : https://www.4icu.org/th/

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 626 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]