เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ผลการจัดอันดับ SIR 2018 มมส ติดอันดับ 19 ของประเทศ สถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

SCImago Institutions ประกาศผลการจัดอัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ประจำปี 2018 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 19 ของประเทศ อันดับ 310 ของเอเชีย อันดับร่วมกับ 29 แห่ง และอันดับ 710 ของโลกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา คะแนนที่ได้รับแบ่งออก 4 ข้อ คือ ภาพรวม (OverAll) 80% วิจัย (Research) 86%, นวัตกรรม (Innovation) 69% และผลกระทบต่อสังคม (Societal) 39%

การจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking 2018 โดย Scimago Lab., SCImago Institutions, ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ เฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus เกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ ผลปรากฎว่า ในปี 2561 มีสถาบัน 5,637 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ

สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ จำนวน ทั้งหมด 3,234 แห่ง และอันดับ 1 ของโลก ยังคงเป็น Harvard University จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยที่ติดอันดับมีทั้งหมด 22 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (467) อับดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (531) ยังคงเป็นที่อันดับ 1 และ 2 เช่นเดิมทุกปี และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (596) เป็นต้น

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Ranking (SIR) ประจำปี 2018

แหล่งข้อมูล : http://www.scimagoir.com/ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 592 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
   มมส ได้รับการประเมินจาก U-Multirank...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]