เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ: Arts Workshop กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์ทางศิลปกรรม ระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ : กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์ทางศิลปกรรมในระดับมัธยมศึกษา The Workshop Project : Arts activity for vision development on Fine and Applied Arts in high schools ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล หัวหน้าโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการ Arts Workshop กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์ทางศิลปกรรม ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ (จิตรกรรม) กลุ่มปั้นนูนต่ำ (ประติมากรรม) และกลุ่มจิตรกรรมไทยประเพณีสร้างสรรค์ (ศิลปะไทย) มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้มีการประกาศผลงานทีได้รับรางวัล Workshop ตามกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
- รางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล (กลุ่มละ 1 รางวัล)
- รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล (กลุ่มละ 1 รางวัล)
- รางวัลดีเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล (กลุ่มละ 1 รางวัล)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 164 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]