เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Tech-Startup

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Tech-Startup) ซึ่งจัดโดยงานบริการวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเห็นความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้นิสิต เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพมีความสามารถในการแข่งขัน ในโลกธุรกิจดิจิทัล สอดรับกับกระแสของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อป้อนเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดโครงการดังกล่าวคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญ นายพงศธร ธนบดีภัทร Chief Operating Officer & Co-founder บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด และ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “การริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล” และ “กลยุทธ์แผนธุรกิจพิชิตเป้าหมายเชิงรุก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ได้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่งคงของประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 204 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]