เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำประเทศไทย (Hanban) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขัน 第十七届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区预赛 The 17 Chinese Bridge—Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2002 ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรอบตัดสิน ณ ประเทศจีน โดยมี นางสาวนภัสร ไกรยเดช นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันดังกล่าว

การแข่งขันในรายการนี้เป็นการแข่งขันภาษาจีนของนักศึกษาต่างชาติในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ในการแข่งขันครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วม 22 สถาบันและมีผู้เข้าร่วมงานทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 300 คน การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อหลัก คือ หัวข้อ “One World, One Family” (天下一家) การตอบคำถามเชาว์และการกล่าวสุนทรพจน์ฉับพลัน การแสดงความสามารถส่วนตัว โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีน กำเนิดและเติบโตนอกประเทศจีน อายุระหว่าง 18-30 ปี ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาในประเทศจีนและไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับนักศึกษาทั่วโลก และผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะได้เข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เมืองฉางซาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 232 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]