เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส กับผลการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการ Webometrics Ranking (January 2018 Edition 2018.1.0)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของ Webometrics Ranking of World Universities ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (Universities: January 2018 Edition 2018.1.0) ในอับดับที่ 2,029 ของโลก, อันดับที่ 632 ของเอเชีย, อันดับที่ 45 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 15 ของประเทศไทย

ในรอบนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครองอับดับ 2,029 โลก ร่วมกับ Universidade Presbiteriana Mackenzie

จัดโดย องค์กร The Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) คือ องค์กรหนึ่งที่จัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณภาพของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก ภายใต้ชื่อ Webometrics Ranking of World Universities หรือ Ranking Web of World Universities จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติ (Spanish National Research Council - CSIC) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.webometrics.info นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญ คือ Isidro F. Aguillo ได้ใช้หลักการในการวัดประสิทธิภาพและกระบวนการสืบค้นเพื่อเก็บดัชนีของข้อมูลที่ Search Engine ทำงาน จากปริมาณเนื้อหาของเว็บไซต์ โครงสร้างเว็บไซต์ที่ตรงตามสถาปัตยกรรมเว็บ (Web Structure and Architecture) ช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ (Internal link) และปริมาณการเชื่อมโยง Links จากเว็บไซต์ภายนอก (Inbound Links) มายังเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูล หรืออ้างอิงเอกสารวิชาการ (Site Citations) ที่อยู่ในรูป Digital Publications เช่น ข่าวสาร ทุนการศึกษา และการทำสารบัญ เอกสารทางวิชาการในรูปแบบดิจิทัลให้เข้าถึงได้ง่ายบนหน้าจอเว็บไซต์ เป็นตัวชี้วัดคะแนน Website Impact Factor ได้ดีที่สุด ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย และตรวจสอบได้ถึงที่มาที่ไปขององค์ความรู้นั้นให้เกิดมูลค่าของเนื้องานและความรู้ ซึ่งมีผลไปถึงอันดับของเว็บไซต์สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ในอันดับที่ดีขึ้นก็ยิ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

World Asia SEA Thailand
2013/1 1026 185 36 15
2013/2 797 182 23 13
2014/1 776 161 22 13
2014/2 934 - 25 13
2015/1 1015 261 26 12
2015/2 1054 297 25 14
2016/1 1156 282 25 12
2016/2 1427 277 35 14
2017/1 1613 457 34 14
2017/2 2093 678 48 16
2018/1 2029 632 45 15

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในครั้งนี้ ได้แก่ Harvard University อันดับ 1 ของโลก ครองแชมป์, อันดับ 1 ของเอเชีย Tsinghua University (清华大学) เป็นอันดับ 45 ของโลก, อันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ National University of Singapore เป็นอันดับ 50 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 548 ของโลก สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 27,000 แห่ง และมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 177 แห่ง

ตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยมีแหล่งของข้อมูลและน้ำหนักคะแนน (Weight) ดังนี้
1. Presence (5%) แหล่งข้อมูลจาก Google น้ำหนักคะแนน 615 คะแนน 
2. Visibity (50%) แหล่งข้อมูลจาก Ahrefs Majestic น้ำหนักคะแนน 2,216 คะแนน 
3. Transparency/Openness (10%) แหล่งข้อมูลจาก Google Scholar Citations น้ำหนักคะแนน 3,189 คะแนน 
4. Exellence/Scholar (35%) แหล่งข้อมูลจาก Scimago น้ำหนักคะแนน 2,521 คะแนน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

แหล่งข้อมูล : http://www.webometrics.info/

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2561
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 717 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]