เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมภาคภูมิใจกับการติดอันดับ QS Asia University Ranking 2017 - 2018

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัท British Quacquarelli Symonds Limited (QS) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ QS Asia University Ranking 2017-2018 ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับที่ 351 ของทวีปเอเชีย จาก 11,900 สถาบันทั่วเอเชีย และเป็นลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาว มมส เนื่องจากการติดอันดับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคณะ/หน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามตัวชี้วัด ในการประมวลผลและจัดส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรวบรวมและนำส่งเพื่อขอรับการจัดอันดับ รวมถึงเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

QS Asia University Ranking 2017 - 2018 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดอันดับจาก 6 ด้าน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1. Academic Reputation 40% 
2. Employer Reputation 10% 
3. Faculty/Student Ratio 20% 
4. Citations per faculty 20% 
5. International Faculty Ratio 20% 
6. International Student Ratio 5%

การจัดอันดับ QS Asia University Ranking หรือ “QS Asia” เป็นบริษัทที่มีชื่อเต็มจริงๆ ว่า British Quacquarelli Symonds Limited (QS) แต่บุคคลโดยทั่วไปจะคุ้นหูในชื่อ QS University Rankings มากกว่า เนื่องจากง่ายต่อการพูดและจดจำ โดยทาง QS ได้ใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและการจัดอันดับแบ่งเป็นผลการจัดอันดับในภาพรวม (Overall Ranking) ผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) และการจัดอันดับตามตัวชี้วัด (Ranking by Indicators) โดยเรียงลำดับจากมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนมากที่สุด ไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในการจัดอันดับครั้งนั้นๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2018

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 591 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]