เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ม.มหาสารคาม ติดอันดับที่ 14 ของประเทศไทย “มหาวิทยาลัยสีเขียว 2017 (UI Green Metric World University Ranking 2017)”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 14 ของประเทศไทยจาก 27 สถาบันการศึกษา อันดับที่ 230 จาก 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 4,820 คะแนน ในปีนี้อันดับที่ 1 มหาวิทยาสีเขียวโลก ได้แก่ Wageningen University and Research Centre ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับคะแนน 7,552 คะแนน และอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นของ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยคะแนน 5,782 คะแนน

UI Green Metric World University Ranking 2017 ประกาศผลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 778 คะแนน
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 906 คะแนน
3. การจัดการของเสีย (Waste) 774 คะแนน
4. การจัดการน้ำ (Water) 350 คะแนน
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1,013 คะแนน และ
6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 999 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 4,820 คะแนน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นิสิต และศิษย์เก่า ทุกท่าน จากผลการทำงานร่วมแรงร่วมใจกัน จึงส่งผลแห่งความภาคภูมิใจที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 732 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]