เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดงาน Com Biz Festival 2017

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน Com Biz Festival 2017 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี คณะการบัญชีและการจัดงาน กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางการศึกษาในยุค 4.0 สามารถประยุกต์วิทยาการด้านบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ

โดยภายในกิจกรรมมีการแข่งขันตอบปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ม.4-ม.6 และ ปวช./การสอนติดตั้งโปรแกรมและการแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์/การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน/ ฝึกอบรมเขียนโปรแกรมมือถือ (Mobile Application-Mobile Programming)/การแสดงผลงาน Mobile Application/การนำเสนอโครงการของนิสิตภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคืนสู่เหย้าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2017/การส่งมอบโครงงานนิสิตแก่ผู้ประกอบการ และพบกับผู้ประกอบการด้านไอที มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 800 คน ส่วนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ (16 ก.ย.60) โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3402

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 416 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]