เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน Universitas Tanjungpura และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยตันจงปูล่า ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย Mr. Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Ms. Li Chunling ครูอาสาสมัครชาวจีน สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำ Mr. Huang Xiaojuan รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ Guangxi University for Nationalities และMrs. Chen Peiying ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ

มหาวิทยาลัยตันจงปูล่า (ฝ่ายอินโดนีเซีย) พร้อมคณะ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ
สำหรับการหารือในครั้งนี้ เพื่อแนะนำผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) คือ Mr. He Dong จะปฏิบัติงานแทน Mr. Lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนปัจจุบัน) และ การเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือสนับสนุนด้านวิชาการโดยสถาบันขงจื่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งอาสาสมัคร ชาวจีนช่วยทำเว็บไซต์ภาษาจีน ช่วยแปลภาษาจีน นอกจากนั้น สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมจัดแสดงภาพวาดเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของจีน ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : กิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 257 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]