เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับเยาวชนกัมพูชาทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย

วันนี้ (13 กันยายน2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายศุภวัฒย์ น้อยประศรี เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ในโอกาสที่ได้นำคณะเยาวชนกัมพูชา จำนวน 20 คนมาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-17 กันยายน 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดศึกษาดูงานภายใต้โครงการนำเยาวชนกัมพูชาเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เยาวชนกัมพูชา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 20 คน พร้อมทั้งครูผู้ดูแลอีกจำนวน 3 คน ซึ่งทางคณะ ได้กำหนดเยี่ยมชมโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และสถานที่สำคัญของไทย

สำหรับส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ทางคณะได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ เยาวชนกัมพูชาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ณ คณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ณ คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา, ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม, อาคารแสดงสินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU OUTLET) และสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 368 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]