เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จัดวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fair: Show and Share 2017”

วันนี้ (6 กันยายน 2560) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fair: Show and Share 2017” พร้อมมอบรางวัลคนเก่ง HUSOC และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าและอาหารนานาชาติ ที่จัดแสดงโดยนิสิตในแต่ละหลักสูตร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานวันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSOC Fair: Show and Share 2017 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรจัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ตลอดจนให้นิสิตมีได้มีเวทีนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลคนเก่ง HUSOC การประชาสัมพันธ์แนะแนะหลักสูตร การนำเสนอประสบการณ์ไปต่างประเทศของนิสิตรุ่นพี่ การประกวดความสามารถของนิสิต การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงนิทรรศการ การประกวดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนมัธยมปลาย การเสวนาวิชาการ การจำหน่ายสินค้าและอาหารนานาชาติ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมครั้งนี้ ตลอดทั้งได้รับประทานอาหารอิ่มบุญไปกับโรงทาน “อิ่มอุ่น อิ่มบุญมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 232 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]