เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสิริพร ศิระบูชา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ผู้อำนวยการกองกลาง นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอจังหาร และอำเภอเชียงขวัญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา แม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือน สำหรับถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นรวมเป็นเงิน 132,060 บาท จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 246 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]