เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เนื่องจากภาคอีสานได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคอีสานเป็นอย่างมาก ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ในเรื่องจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจึงได้จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้น

โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบกอบด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองอาคารสถานที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองคลังและพัสดุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม งานพิธีการและกิจการพิเศษ และสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนทุกคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้การสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นรวมเป็นเงิน 132,060 บาท

ภายในงานคอนเสิร์ตการกุศล “มมส รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ในครั้งนี้ ได้มีการแสดงกองยาวศิลป์อีสานบรรเลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานแปดเหลี่ยม จากนั้นได้พร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์รับชมการแสดง คอนเสิร์ตจากวง Symphony Orchestra มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย Msu Chorus วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และปิดท้ายด้ายการแสดงจากศิลป์อีสาน สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ารับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 2560

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 293 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]