เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติปลาในมหายุคมีโซโซอิก ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติปลาในมหายุคมีโซโซอิก ครั้งที่ 7 The 7th International Meeting on Mesozoic Fishes-Systematics and Palaeobiogeographic Patterns ระหว่างวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ณ ห้องประชุม B 412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่าการประชุมวิชาการนานาชาติปลาในมหายุคมีโซโซอิก (International Meeting on Mesozoic Fishes) เป็นการรวมตัวของนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์ปลาจากทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายกันมากกว่า 170 คน เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับปลาทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในระหว่างยุคไทรแอสซิก จูแรสซิก และครีเทเชียส ทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเล ปลากระดูกแข็งและปลากระดูกอ่อน โดยจัดให้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1993 ณ ประเทศเยอรมนี และจัดขึ้นต่อเนื่องทุกๆ 4 ปี ในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป

ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา โดยเฉพาะการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ปลา ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระดับผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานด้านบรรพชีวินวิทยาในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเครือข่ายด้านบรรพชีวินวิทยาทั้งในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านซากดึกดำบรรพ์ปลา บุคลากร/นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 70 คน

โดยได้กำหนดให้จัดงานประชุมในระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 สิงหาคม 2560 แบ่งเป็นงานประชุมนานาชาติ ในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ฟังบรรยายจากวิทยากร Prof. Cavin, Lionel หัวข้อ Thai bony Fish Fossil and Geology of Thailand และProf. Cuny, Gilles หัวข้อ Recorded of Chondrichthyan Fossil in Thailand และการออกภาคสนามหลังงานประชุม ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 145 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
   มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง...  
    สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธร...  
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมโหวต อาย...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชา...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัด...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแล...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐม...  
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการต...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าศึกดูงาน...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะว...  
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการปร...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]