เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับ 18 ของประเทศ จากการจัดอันดับ Top Universities by Google Scholar Citations

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับ Top Universities by Google Scholar Citations (Fourth Edition; July 2017 version 4.01 beta!) โดยมีผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามถูกนำไปใช้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก อยู่อันดับ 18 ของประเทศ และอันดับ 3,186 ของระดับโลก การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ 4,515 (Citations)

Top Universities by Google Scholar Citations จัดโดย Webometrics มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับ 4,982 สถาบัน จากทั้งหมดมากกว่า 9,500 สถาบัน อันดับ 1 ของโลก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,734,533) อันดับ 2 Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,197,114) อันดับ 3 Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา (1,152,185) และอันดับ 7 University of Cambridge สหราชอาณาจักร (910,756)

ส่วนในประเทศไทยนั้นเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการอันดับทั้งหมด 31 สถาบัน ได้แก่ อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (64,285) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (49,633) อันดับ 3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (28,705) อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (28,471) อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (23,457) เป็นต้น

มาทำความรู้จักกับ Google Scholar Citations เป็นการอ้างอิงบทความวิชาการของ Google หนึ่งในเกณฑ์ของการถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics ด้านการเผยแพร่ (Openness) ที่วัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่เผยแพร่ จำนวนบทความวิชาการ จำนวนการอ้างอิงบทความทางวิชาการของผู้ทำวิจัยที่สามารถสืบค้นได้ด้วย Google Scholar นั่นเอง

การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัยที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้นักวิจัย รวมถึงผู้สนใจได้สืบค้น นำไปอ้างอิง และนำไปใช้ประโยชน์กันได้อย่างแพร่หลายต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

แหล่งข้อมูล : http://www.webometrics.info/en/node/169
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 496 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]