เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ ชั้นปีที่ 1 และนางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา ชั้นปีที่ 2 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลระดับชาติ โครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึก อย. ดังนี้

นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ (มะเอี่ยว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท และรางวัลขวัญใจ อย. : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 
นางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา (แอน) ได้รับรางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการการประกวดออกแบบสื่อ Infographic จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว และในปีนี้ได้เพิ่มการประกวดสื่อ Motion Infographic ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่มีการสร้างด้วยภาพกราฟฟิคให้มีการเคลื่อนไหวได้หลากหลายมิติ โดยโครงการประกวดออกแบบสื่อในครั้งนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสรังสรรค์ผลงานผ่านทางสื่อ Infographic และ Motion Infographic ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย โดยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ให้ผู้บริโภครู้ทันโฆษณากลลวง ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของโฆษณาสินค้าปลอมทางสื่อออนไลน์ รู้จักเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ถูกวิธี ใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และ สามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

การประกวดออกแบบสื่อ Infographic และ Motion Infographic มีผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจากทั่วประเทศ รวม 340 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานด้านสื่อ Infographic 311 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 29 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก อย. เป็นผู้พิจารณารวม 79 ผลงาน แบ่งออกเป็นผลงานด้านสื่อ Infographic 60 ผลงาน และ สื่อ Motion Infographic 19 ผลงาน โดยทั้งหมดต้องผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงานในรอบสุดท้าย ซึ่งในปีนี้กรรมการตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนักออกแบบสื่อมาจากหลากหลายวิชาชีพ ได้แก่ รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอาริยะ คำภิโล ผู้ก่อตั้งเพจ Jones Salad และ คุณศุภสัณห์ นภาสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการ Infographic Thailand ซึ่งทั้งหมดผ่านประสบการณ์การทำงาน และ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การออกแบบสื่อกราฟฟิคมาแล้วทั้งสิ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และองค์การอาหารและยา
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 178 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
   มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง...  
    สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธร...  
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมโหวต อาย...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชา...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัด...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแล...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐม...  
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการต...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าศึกดูงาน...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะว...  
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการปร...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]