เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับ ผู้บริหาร จาก Danang Architecture University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ Mr.Pham Anh Tuan ตำแหน่ง Vice rector/Mr.Pham Anh Tu ตำแหน่ง Director of Research and Technology International Cooperation Department/Mr.Ngo Thanh Hung ตำแหน่งLecturer of Department of Architecture จาก Danang Architecture University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ร่วมชมการแสดงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกันมอบของที่ระลึก ณ บริเวณชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 295 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส จับมือ 3 มหาวิทยาลัย MOU พ...  
   มมส เตรียมการปรับหอพักนิสิต เป...  
   มมส มอบแอลกอฮอล์เจล 6,000 หลอด...  
   มมส ลงพื้นที่ รพ. วัด โรงเรียน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกา...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายรา...  
   มมส มอบเจลล้างมือ สเปรย์เอทานอล 75%...  
   คณะการบัญชีฯ มมส มอบหน้ากาก Face Sh...  
   มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในว...  
   มมส เตรียมการปรับหอพักนิสิต เป็น รพ...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินด...  
   มมส ลงพื้นที่ รพ. วัด โรงเรียน ในจั...  
   มมส มอบแอลกอฮอล์เจลให้นิสิตพกเดินทา...  
   กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส จัดโครงการสอน...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]