เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล อุดชาชน ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ปัตติยะ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr. Clive Francis Burrett ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้นำผู้บริหาร คือ Associate Professor Dr. Eswaran Padmanabhan ตำแหน่ง Director, Enhanced Oil Recovery และคณะ จาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ละกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) โดยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากรให้มาฝึกอบรม/ปฏิบัติ ในระยะเวลาสั้น การแลกเปลี่ยนให้นิสิตไทยและนิสิตนานาชาติได้ฝึกปฏิบัติในระยะเวลาสั้น การแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาเอกให้มาฝึกอบรมในระยะเวลาสั้น การทำวิจัยร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายร่วมกับบริษัทในด้านอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้นิสิตไทยและนิสิตนานาชาติได้รับโอกาสเข้าปฏิบัติงาน และพิจารณาการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) ระหว่าง Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1338

ภาพ: แสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : สุญาณี ชัยสุวรรณ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 269 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]