เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศิษย์เก่า มมส น้องดาว สมหญิง สมทรัพย์สิน ชนะมิสแกรนด์มหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ น้องดาว นางสาวสมหญิง สมทรัพย์สิน ชนะการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคาม เป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2017

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : FB@missgrandthailand และ FB@missgrandmahasarakham
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1113 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชกา...  
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English...  
   มมส ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าก...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่...  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ ...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบน...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วม...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าปร...  
   มมส ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดมหาสารค...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]