เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ผุดไอเดียรวมสื่อดิจิทัลหวังเข้าถึงบุคลากร-นิสิตมากขึ้น!

ในที่ประชุมวันนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกองอาคารสถานที่ ประชุมหารือกัน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุผ่านรถรางมหาวิทยาลัย หรือ MSU Radio on Tram ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจคของกลุ่มงานสถานีวิทยุ ในการนำข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสาระบันเทิงต่างๆ ลงในรถรางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการของรถราง ซึ่งได้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างการเดินทาง ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้บริโภค ได้รับฟังข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเนื้อหาจะคัดมาจากผังรายการหลักบางส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะมีสปอตเกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสารของมหาวิทยาลัย/รายการเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงงานบริการสังคม/รายการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิต และรายการเพลงสาระบันเทิง โดยจะมีการเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ซึ่งโปรเจคนี้จะเริ่มดำเนินการนำร่อง ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป โดยจะบรรจุเนื้อหาดังกล่าว ลงในรถรางมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน 5 คัน หากผลตอบรับของผู้ใช้บริการรถรางเป็นไปในทิศทางที่ดี ก็อาจจะดำเนินการไปเรื่อยๆ

นอกจากประเด็นการนำสื่อวิทยุผ่านรถรางแล้ว ยังมีการหารือกันเพิ่มเติม ในการปรับปรุงป้ายโฆษณาบริเวณจุดรอรถผู้โดยสารในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบและความสวยงามเพิ่มขึ้น โดยจะมีการตัวรับสัญญาณวิทยุ และติดจอ LED ขนาดเล็ก เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้กับผู้ที่มารอรถโดยสารได้รับทราบด้วย นอกจากนี้ก็จะมีการติดตั้งจอ LED เพิ่มตรงจุดบริเวณตลาดน้อย อาคารพลศึกษา และบริเวณตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครองเพิ่มอีก 1 จุด รวมถึงป้ายสองภาษา ที่จะใช้ในการบอกทางไปยังจุดสำคัญต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพื้นที่อีกด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่าย ที่จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ซึ่งต่อจากนี้ทางหน่วยงานที่ดำเนินการ จะได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั่นก็คือกองอาคารสถานที่ กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ และกองกิจการนิสิต เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกันอีกครั้ง ถึงความจำเป็นของโครงการที่จะเกิดขึ้น ในวันที่ 24 เมษายนนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 200 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]