เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสมาคมกาแฟลาว ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนส่งเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงาน การฝึกงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนั้นคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟของบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์ (Pakxong Highland) เพื่อศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิตกาแฟ และการลงทุนในประเทศสปป.ลาว และเยี่ยมบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไปทำงานที่ไร่กาแฟของบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์ ประเทศสปป.ลาว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยี
 
ที่มา : คณะเทคโนโลยี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 355 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]