เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ลงนามความร่วมมือกับสมาคมกาแฟลาว เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสมาคมกาแฟลาว ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนส่งเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงาน การฝึกงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนั้นคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟของบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์ (Pakxong Highland) เพื่อศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิตกาแฟ และการลงทุนในประเทศสปป.ลาว และเยี่ยมบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไปทำงานที่ไร่กาแฟของบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์ ประเทศสปป.ลาว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยี
 
ที่มา : คณะเทคโนโลยี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 305 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร...  
   มมส ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนร...  
   อาจารย์ มมส ปิ๊งไอเดีย ข้าวเหน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : ระบบสมองกลฝังตั...  
   มมส ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและสำร...  
   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส รับรางวั...  
   มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธ...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกา...  
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการ 1หลัก...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   ผลงานวิจัยร่วม มมส คว้ารางวัลสุดยอด...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดลำ...  
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]