เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย “บรรพชนชื่นชีวิน : La Fête des Dinos ครั้งที่ 1”

วันนี้ (18 มีนาคม 2560) ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย“บรรพชนชื่นชีวิน : La Fête des Dinos ครั้งที่ 1”

ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยา โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน หลังจากการค้นพบฟอสซิลชิ้นแรกที่ภูเวียง จากนั้นจึงมีการสำรวจ ขุดค้น และดำเนินการวิจัยเรื่อยมา หากแต่บุคลากรเฉพาะทางด้านบรรพชีวินวิทยาของไทยยังมีไม่มากนัก ไม่ถึง 30 คน อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาของบรรพชีวินวิทยา ในขณะที่การผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ยังน้อยมาก สวนทางกับฟอสซิจำนวนมากที่ค้นพบและรอการศึกษาวิจัย

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและสนับสนุนการศึกษาด้านบรรพชีวินวิทยาของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี อยากให้มีการรวมกลุ่มของผู้ศึกษาวิจัยและมีความสนใจด้านบรรพชีวินวิทยา จึงเกิดเป็นงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างเครือข่ายของผู้ศึกษาวิจัยและผู้สนใจในด้านบรรพชีวินวิทยา

สำหรับงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 1 หรือเรียกสั้นๆ ว่า งานบรรพชนชื่นชีวิน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา ทั้งในภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ การจัดมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ และการออกภาคสนามเพื่อเยี่ยมชมแหล่งฟอสซิลที่สำคัญของประเทศไทย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 147 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   ซึ้งในบทเพลง อาลัยพระพ่อภูมิพล...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐ...  
   9 Startup มมส ร่วมแสดงผลงานมหก...  
   ชาว มมส ตักบาตรเทโวโรหณะ ฮีตเด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25...  
   มมส ประชาสัมพันธ์และรับบริจาคปัจจัย...  
   มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธ...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีฯ ผู้อ...  
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...  
   ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ในก...  
   มมส ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ...  
   มมส เข้าร่วมประชุมติดตามเเละเตรียมค...  
   มมส จัดโครงการ อบรมผู้บริหารมหาวิทย...  
   นิสิต มมส จุดเทียนถวายความอาลัยน้อม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]