เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน ตัวแรกของประเทศไทย เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย ชื่อว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์คอยาว หางยาว 1 ใน 9 สายพันธุ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาดความสูงสูงถึง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสตัวจริง จัดขึ้น ณ ลานสนามหญ้าหน้าป้าย มมส-ดอนยม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวงาน มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมี ดร. วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

การพัฒนาหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทยที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ 200 ล้านปีก่อน ซึ่งนักบรรพชีวินวิทยาได้พบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ไทยทั้ง 9 ชนิดในภาคอีสาน แสดงถึงความอบอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ว่ามีมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล จวบจนปัจจุบันแผ่นดินอีสานยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ โดยการบอกเล่าเรื่องราวการใช้ฟาง ที่เป็นสื่อแทนความอุดมสมบูรณ์ของผืนนา อันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ประติมากรรมไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ วิธีและขั้นตอนการทำหุ่นฟางไดโนเสาร์ และนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ฟอสซิลไดโนเสาร์ โดยจัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. วราวุธ สุธีธร กล่าวว่า “การสร้างต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน เป็นการทำงานแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงศาสตร์ ด้านบรรพชีวินวิทยา กับศาสตร์ด้านศิลปะ และการจัดการกับฟางข้าวที่เป็นภูมิปัญญาของชาวนา ไว้ด้วยกัน เนื่องจากหุ่นฟางไดโนเสาร์นี้อ้างอิงรูปร่างไดโนเสาร์ตามข้อมูลการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยา โดยการถ่ายทอดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ช่างศิลป์ ซึ่งเป็นอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม และคณะนิสิต ภาควิชาประติมากรรม ในการสร้างโครงเหล็กให้เป็นรูปไดโนเสาร์ที่มีความสูงถึง 6 เมตร ยาว 14 เมตร และบุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยกันผูกฟางใช้เวลาประกอบจากโครงสร้างเหล็กจนถึงการผูกฟาง ประมาณ 2 เดือน”

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า “การสร้างนวัตกรรมต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ในครั้งนี้ นับเป็นการสืบสานพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา และผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวด้านบรรพชีวินวิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของนิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับไดโนเสาร์ หรือเรื่องราวบรรพกาล ได้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ผืนแผ่นดินอีสาน”

ด้าน คุณสิริภา พงษ์แสงทอง หัวหน้าโครงการกล่าวว่า “การเลือกใช้ฟางข้าวในการสร้างประติมากรรมไดโนเสาร์ไทยครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าภาคอีสานของเราประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว สิ่งที่เหลือหลังจากการตีข้าวก็คือฟางข้าว ฟางข้าวจึงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่สามารถสื่อสารได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารของภูมิภาค นอกจากนี้ยังสามารถย้อนรอยไปถึงเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินส่วนที่เป็นภาคอีสานในอดีต เมื่อประมาณ 100 กว่าล้านปีก่อน ในช่วงเวลาที่มีไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้”

ผลงานประติมากรรมหุ่นฟางชิ้นนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งคระหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถชมต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ไทย ได้บริเวณหน้าป้าย ฝั่งบ้านดอนยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม

นอกจากนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้มีการจัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ภายใต้ชื่อ “บรรพชนชื่นชีวิน : La Fete de Dino ครั้งที่หนึ่ง” ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1737

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 162 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส ปฐมนิเทศ...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ...  
   นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ออกหน่วยบริการป...  
   มมส ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล...  
   มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S...  
   คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทา...  
   มมส กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม...  
   ร่วม Like & Share ให้กับนิสิต มมส ท...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   มมส จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเ...  
   มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณ...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนวท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]