เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน ตัวแรกของประเทศไทย เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย ชื่อว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์คอยาว หางยาว 1 ใน 9 สายพันธุ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาดความสูงสูงถึง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสตัวจริง จัดขึ้น ณ ลานสนามหญ้าหน้าป้าย มมส-ดอนยม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวงาน มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมี ดร. วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

การพัฒนาหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทยที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ 200 ล้านปีก่อน ซึ่งนักบรรพชีวินวิทยาได้พบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ไทยทั้ง 9 ชนิดในภาคอีสาน แสดงถึงความอบอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ว่ามีมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล จวบจนปัจจุบันแผ่นดินอีสานยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ โดยการบอกเล่าเรื่องราวการใช้ฟาง ที่เป็นสื่อแทนความอุดมสมบูรณ์ของผืนนา อันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ประติมากรรมไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ วิธีและขั้นตอนการทำหุ่นฟางไดโนเสาร์ และนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ฟอสซิลไดโนเสาร์ โดยจัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. วราวุธ สุธีธร กล่าวว่า “การสร้างต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน เป็นการทำงานแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงศาสตร์ ด้านบรรพชีวินวิทยา กับศาสตร์ด้านศิลปะ และการจัดการกับฟางข้าวที่เป็นภูมิปัญญาของชาวนา ไว้ด้วยกัน เนื่องจากหุ่นฟางไดโนเสาร์นี้อ้างอิงรูปร่างไดโนเสาร์ตามข้อมูลการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยา โดยการถ่ายทอดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ช่างศิลป์ ซึ่งเป็นอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม และคณะนิสิต ภาควิชาประติมากรรม ในการสร้างโครงเหล็กให้เป็นรูปไดโนเสาร์ที่มีความสูงถึง 6 เมตร ยาว 14 เมตร และบุคลากรศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา พร้อมด้วยนิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยกันผูกฟางใช้เวลาประกอบจากโครงสร้างเหล็กจนถึงการผูกฟาง ประมาณ 2 เดือน”

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่า “การสร้างนวัตกรรมต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ในครั้งนี้ นับเป็นการสืบสานพันธกิจในการสร้างองค์ความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา และผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวด้านบรรพชีวินวิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของนิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับไดโนเสาร์ หรือเรื่องราวบรรพกาล ได้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ผืนแผ่นดินอีสาน”

ด้าน คุณสิริภา พงษ์แสงทอง หัวหน้าโครงการกล่าวว่า “การเลือกใช้ฟางข้าวในการสร้างประติมากรรมไดโนเสาร์ไทยครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าภาคอีสานของเราประกอบอาชีพการทำนาเป็นหลัก หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว สิ่งที่เหลือหลังจากการตีข้าวก็คือฟางข้าว ฟางข้าวจึงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ที่สามารถสื่อสารได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารของภูมิภาค นอกจากนี้ยังสามารถย้อนรอยไปถึงเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินส่วนที่เป็นภาคอีสานในอดีต เมื่อประมาณ 100 กว่าล้านปีก่อน ในช่วงเวลาที่มีไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้”

ผลงานประติมากรรมหุ่นฟางชิ้นนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งคระหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถชมต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์ไทย ได้บริเวณหน้าป้าย ฝั่งบ้านดอนยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม

นอกจากนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้มีการจัดประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ภายใต้ชื่อ “บรรพชนชื่นชีวิน : La Fete de Dino ครั้งที่หนึ่ง” ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1737

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 247 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
    มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิ...  
   มมส จัดพิธีมอบถังน้ำ และเก้าอี...  
   มมส เตรียมความพร้อมภาษาไทยเบื้...  
   อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชู...  
   สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธ...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมพิจา...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมน...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมน...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมน...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมน...  
   งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส...  
   นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตัวแทนประเทศ...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศนำเสนอผลงา...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทย...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]