เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จับมือ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกันพัฒนาทักษะประสบการณ์นิสิตสู่ความสำเร็จ

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) ณ ห้อง Hall of Fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งสองฝ่าย จะได้ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่หลากหลายสาขาวิชา การพัฒนาความรู้และทักษะจากประสบการณ์ผ่านการทำงานในสถานการณ์จริง สร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในการเรียนและ การสอนของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยมีเป้าประสงค์เป็นการอนุญาตให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่หลากหลายสาขาวิชา ร่วมกันให้โอกาสด้านต่าง ๆ การพัฒนาความรู้และทักษะจากประสบการณ์ผ่านการทำงานในสถานการณ์จริง และเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสงค์จะให้ความร่วมมือกันใน โครงการ การวิจัย การฝึกอบรม และการให้บริการและกิจกรรมทางวิชาชีพ ตามความตกลงร่วมกันด้วย

ด้าน นางมนัสฤดี สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจความงามชั้นนำระดับโลก เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต้องใช้จริงในการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความความสำเร็จในการทำงานในอนาคต” นางมนัสฤดี กล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 123 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่ Admi...  
   มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปร...  
   สำนักวิทยบริการ มมส จัดอบรมเชิ...  
   พี่ตุ๊กกี้ คืนถิ่นเหลือง-เทา ใ...  
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ร้อยดวงใจ ชาว มมส ปลูกดอกดาวเรืองถว...  
   มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ปลูก...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Newcast...  
   มมส ร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2...  
   มมส ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ...  
   เชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรืองที่ มมส 1...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึก...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา เ...  
   มมส ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ มฤคมาศ 11  
   มมส จองกฐินมหาวิทยาลัย ณ วัดมหาผล 2...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]