เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ต้อนรับอาคันตุกะ จากประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาคันตุกะ อาจารย์ จาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น และนิสิตฝึกปฏิบัติงาน จาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยอม สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางปาณิสษา เสนาวงศ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำอาจารย์ Associate Professor Miyuki Hashimoto, Ph.D. และ Assistant Professor Aya Kobayashi, Ph.D. จาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนิสิตฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน จาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 13-18 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนจำนวนนิสิตในส่วนของ (Outbound) โดยคณะฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อเป็นยุวทูต หรือ (Pharmacy Student Ambassadors) จำนวน 10 คน เพื่อเข้าฝึกปฏิบัติงานและเพื่อเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยจะเริ่มเดินทางในช่วงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2560

Showa University ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นใน 4 สาขาวิชา คือ 1) แพทยศาสตร์ 2) ทันตแพทยศาสตร์ 3) เภสัชศาสตร์ 4) พยาบาลศาสตร์ และมีโรงพยาบาลศูนย์รักษาทางการแพทย์ ศูนย์วิจัย และศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ Showa University ประเทศญี่ปุ่น จะมีการหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ การให้ทุนเรียนต่อ การทำวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนจำนวนนิสิตในส่วนของ (Inbound) และ (Outbound) กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4241 ต่อ 1338

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : สุญาณี ชัยสุวรรณ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 221 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย สารสกั...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลก...  
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร...  
   มมส เข้าร่วมประชุมหารือ : บทบาทของม...  
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการ...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดแข...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]