เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ มมส สร้างชื่อ ได้รับคัดเลือกให้ไปโชว์ผลงาน ณ Tama arts University ประเทศญี่ปุ่น

นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างชื่อเสียงโดยเข้าร่วมการประกวดในโครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim) ได้รับรางวัลที่ 1 ภายใต้กิจกรรม "การพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา" จะต้องนำข้อมูลและการวิจัยขั้นต้น เพื่อนำมาหาต้นทางและจุดกำเนิดของความคิด (Fashion Smart Up 2016 หรือ F2S : Creative Designer Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) และได้ผ่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติและลงพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อผ้าในแนวทางความคิดสร้างสรรค์ และได้รับคัดเลือกไห้ไปแสดงผลงาน ณ Tama Art University และ ArtCenter College of Design ประเทศญี่ปุ่น

*****************************************************************************
รางวัลที่ 1 
 - ชื่อผลงาน Incompleteness
 - แนวคิด ความไม่สมบูรณ์ ที่กลับกลายเป็นความสมบูรณ์จนสามารถนำมาเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นผลจากการลงพื้นที่ที่บ้านกิวแลน้อย บ้านแกะสลักไม้ และบ้านเหมืองกุ้ง เพื่อศึกษางาน เทคนิคการผลิตชิ้นงาน สิ่งที่พบล้วนแล้วแต่เป็นความไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้น
 - วัสดุ ผ้าฝ้าย ที่มีลักษระการทอ หลากหลายเนื้อผ้า หลากหลายพื้นผิว
 - ผลงาน ชุดเดรส 1 ชุด แจ็คเก็ต 1ตัว รองเท้า 3 คู่ กระเป๋า 1 ใบ และหมวก 1 ใบ

*****************************************************************************
ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click 
 
ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 454 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]