เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นางณัฐยา จอมพุทธา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี นายเฉลิมชน ภูสมศรี หัวหน้ากลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงความคิดเห็นทำหน้าที่เป็นทูตของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดปีการศึกษา 2560 อาทิ การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย การเป็นไกด์แนะนำมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล รวมถึงการเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สำหรับโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพกับการเป็นพิธีกรที่ดีสำหรับทูตนิสิต” และอาจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวละการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีสำหรับนิสิต” โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1338

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 305 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]