เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ม.มหาสารคาม จัด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2560) ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการออกกำลังการให้แก่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เงินรายได้จากการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ คือ 1. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 2. มินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร และ 3. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร

กิจกรรมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทฮาล์ฟมาราธอน จากนั้นเวลา 06.30 น. อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทมินิมาราธอน

และในเวลา 07.00 น. นายภูสิต สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ก่อนที่จะมีพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำรายได้จากการรับสมัคร ผู้บริจาค สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังการให้แก่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำบุญร่วมกันด้วย และอีกประการสำคัญคือ เป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK-MSU Mini-Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ มีผู้ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน ได้แก่
  - ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 
  ชนะเลิศชาย ได้แก่ Mr.DENNIS ISIKA สถิติ 1 ชั่วโมง 15 นาที 19 วินาที
  ชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางสาวลินดา จันทะชิด สถิติ 1 ชั่วโมง 32 นาที 33 วินาที
  - ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร 
  ชนะเลิศชาย ได้แก่ นายอิทธิพล โคตรชา สถิติ 33 นาที 32 วินาที
  ชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ จันทราช สถิติ 41 นาที 59 วินาที

ในโอกาสนี้ นายภูสิต สมจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมมอบเงินรางวัล และถ้วยรางวัลการแข่งขัน ให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทและกลุ่มอายุต่างๆ จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 355 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]