เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ติดอันดับ 166 จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก จาก UI GreenMetric World University Ranking 2016

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking 2016 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก 516 แห่ง จาก 74 ประเทศ และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 22 แห่ง เข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มมากขึ้นทุกปี

โดยเป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric World University Ranking 2016) จัดขึ้นปีที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลง ลำดับ 1 ของโลก ตกเป็นของ University of California Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา และอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นของ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับในปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 166 ของโลก และติดอันดับ 9 ของประเทศไทย ได้คะแนนรวม 5,613 คะแนน แบ่งเป็น 6 ข้อ ตามเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 1,237 คะแนน
  2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 657 คะแนน
  3. การจัดการของเสีย (Waste management) 573 คะแนน
  4. การจัดการน้ำ (Water usage) 320 คะแนน
  5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Transportation) 1,016 คะแนน
  6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education) 1,360 คะแนน

ความสำเร็จในวันนี้ มาจากการทำงานร่วมแรงร่วมใจกัน จึงส่งผลแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click 

ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
แหล่งข้อมูล : http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 840 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]