เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส ร่วมงาน The 3rd  QS Summer School Summit ณ ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน The 3rd  QS Summer School Summit ณ ITC Grand Chola Hotel เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย

ด้วยบริษัท QS ASIA QUACQUARELLI SYMONDS PTE LTD (QS Asia) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ VIT University ในการจัดงานประชุมสุดยอด QS Summer School Summit ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระยะสั้นและโรงเรียนภาคฤดูร้อน (Summer School) ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก

มีผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัย จำนวน 224 คน จาก 128 สถาบัน ใน 28 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่ง Ms. Jocebel Ramirez Bonilla เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงานและนำเสนอและประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ โครงการค่าย MSU – Global Citizenship Camp 2017 นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเอเชียจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Maharishi Markandeshwar University ประเทศอินเดีย Gulf Medical University ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ และ President University ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1338

ภาพ / ข่าว : QS Asia
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 221 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]